De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiƫle situatie van een bedrijf. Het bestaat uit een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide, eventueel het kasstroomoverzicht en in bepaalde gevallen een accountantsverklaring. Het samenstellen is een van de kerntaken van Administratieservice Zwiers.