Als u personeel in dienst heeft of gaat nemen wordt u als werkgever inhoudingsplichtige. U moet dan digtaal elke 4 weken of maandelijks een aangifte loonheffing (loonbelasting en werknemers- en werkgeversdeel premies werknemersverzekeringen) indienen en de loonheffingen af dragen.

Adminstratieservice Zwiers kan verlonen voor werkgevers in alle sectoren en dit hele ingewikkelde proces van salarisberekeningen en afdracht naar de belastingdienst voor u verzorgen. U personeel krijgt elke maand een salarisstrook en u een overzicht van de totale werkgeverslast.

U vindt op de site van de belastingdienst de uiterste inzend- en betaaldata van de aangifte loonheffingen.